home sitemap contact
home de behandeling over stoelmassage pilot traject kwaliteit referenties klanten over ons online inschrijving tarieven contact
   

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Stoelmassage Nederland met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
 
De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stoelmassage Nederland behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Stoelmassage Nederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.  


Nederland