home sitemap contact
home de behandeling over stoelmassage pilot traject kwaliteit referenties klanten over ons online inschrijving tarieven contact
   

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties en grafisch materiaal zijn eigendom van Stoelmassage Nederland en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site, in welke vorm en op welke wijze dan ook over te nemen, te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, te gebruiken voor commerciële doeleinden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stoelmassage Nederland, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.


Nederland